News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 4111/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο5469Β6Ν-5Σ6) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση (1) ατόμου, κ.ε. 81801

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 4111/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο5469Β6Ν-5Σ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου ειδικότητας Διπλωματούχου Τμήματος Πληροφορικής ή Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική ή την ειδικότητα του Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «sMart fArming with dRoneS (MARS) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04759», Κ.Ε. 81801 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ