News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 9692/2019 (ΑΔΑ:6Μ3Ι469Β6Ν-3ΚΩ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (1) ατόμου, κ.ε. 81798

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 9692/19-04-2019 (ΑΔΑ:6Μ3Ι469Β6Ν-3ΚΩ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη 1 ατόμου Διπλωματούχου Τμήματος Φαρμακευτικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» με ακρωνύμιο e-MASS και με κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03505»», Κ.Ε. 81798 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ