News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 8998/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΦ469Β6Ν-94Ν ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου, κ.ε. 81561

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8998/11-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΨΤΦ469Β6Ν-94Ν ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου Διπλωματούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικου Υπολογιστών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «"CMBR - Κέντρο για την μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων", Υποέργο (5) «Πολυτεχνείο Κρήτης - Αναβάθμιση και λειτουργία ερευνητικών υποδομών στο πλαίσιο της Υποδομής CMBR»», Κ.Ε. 81561 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Δόλλα Απόστολο