News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 8396/04-04-2019 (ΑΔΑ: 61Ρ2469Β6Ν-ΑΓΕ) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη (1) ατόμου, κ.ε. 81745

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 8396/04-04-2019 (ΑΔΑ: 61Ρ2469Β6Ν-ΑΓΕ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη 1 ατόμου Διπλωματούχου Μηχανικού Π.Ε. οποιασδήποτε ειδικότητας, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου σε αντικείμενο συναφές με θέματα διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area -INNOVAGRO-ADRION 613», Κ.Ε. 81745 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Γρηγορούδη Ευάγγελο