News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της 4034/2019 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση ένος (1) ατόμου Βιοχημικού

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 4034/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΘΝ469Β6Ν-ΔΗΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ με ακρωνύμιο e-MASS και κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ-03505», Κ.Ε. 81798 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ζερβάκη Μιχαήλ