News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγης στο πλαίσιο της 21781/2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.ε. 81880

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21781/04-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΘ30469Β6Ν-ΖΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Ανάπτυξη συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων» (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01485)», Κ.Ε. 81880 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κουτρούλη Ευτύχιο