News

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης στα πλαίσια της με αρίθμ. 21107/272018 (ΑΔΑ:6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3) Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος κ.ε.81347

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αρίθμ. 21107/27-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΗΖΨ469Β6Ν-ΑΔ3) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου Διπλωματούχου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «SOILCARE- Προϊόντα για την υγεία του εδάφους με στόχο την επικερδή και αειφόρο αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη», Κ.Ε. 81347 και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Τσάνη Ιωάννη