News

ΚΗΜΔΗΣ-Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕΠεριγραφή της ΔιαδικασίαςΠρομήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων αξίας από 1.000€ & άνω πλέον ΦΠΑ με Υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) σε Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011


Στις περιπτώσεις  προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων (κατά την έννοια των π.δ. 59/2007 και 60/2007), με απ’ ευθείας ανάθεση, αξίας από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ των σταδίων της προμήθειας (πρωτογενές αίτημα, εγκεκριμένο αίτημα, διακηρύξεις, συμβάσεις, εντολές πληρωμών).
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος  παρακαλείται να υποβάλλει στο Γραφείο Προμηθειών της Γραμματείας του ΕΛΚΕ (τηλέφωνα 7063, 7040):

  • για προμήθειες από 1.000€ πλέον ΦΠΑ έως 2.500€ πλέον ΦΠΑ, υπογεγραμμένο και πλήρως συμπληρωμένο
    το Έντυπο Δ6β - Πρωτογενές Αίτημα Προμήθειας Αγαθών / Υπηρεσιών / Εκτέλεσης Έργων 

 ή

  • για προμήθειες από 2.500€ πλέον ΦΠΑ έως 20.000€ πλέον ΦΠΑ υπογεγραμμένο και πλήρως συμπληρωμένο συνοδευόμενο από τρεις προσφορές
    το  Έντυπο Δ6α - Πρωτογενές Αίτημα για σύναψη Προμήθειας Αγαθών / Υπηρεσιών / Εκτέλεσης Έργων 


Τα παρακάτω βήματα της διαδικασίας παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα.

1.      Συμπλήρωση και υποβολή από τον επιστημονικά υπεύθυνο του Εντύπου Δ6β ή του Εντύπου  Δ6α, ανάλογα με το ποσό της προμήθειας.

2.      Έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών της απ’ ευθείας ανάθεσης (έγκριση Εντύπου Δ6α και Δ6β)

3.      Σύνταξη και Υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών / Παροχής Υπηρεσιών / Εκτέλεσης Έργων, για ποσά άνω των 2.500€ πλέον ΦΠΑ, ή και για μικρότερα ποσά εφόσον απαιτείται από το είδος της προμήθειας

4.      Παραγγελία / Παραλαβή από τον επιστημονικά υπεύθυνο των εγκεκριμένων ειδών/υπηρεσιών/έργων και κατάθεση των τιμολογίων και των σχετικών οικονομικών εντύπων (Ο5, Ο10, Ο11, Ο12 και Ο15 ανάλογα με το είδος της Προμήθειας) στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ για εκκαθάριση της δαπάνης.