Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

 

 

Είσοδος στην υπηρεσία ηλεκτρονικής παρακολούθησης

 

Σας γνωρίζουμε ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης έργων (resCom), που ως γνωστόν λειτουργεί από 1/1/2010 στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΠΚ, μπορεί  πλέον να εξυπηρετεί τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ μέσω της διαδικτυακής διεπαφής του (web-resCom) παρέχοντας τις εξής δυνατότητες:

Α) της  ενημέρωσης για τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία των έργων των οποίων είστε επιστημονικά υπεύθυνοι

Β) της ενημέρωσης για όλες τις εισροές-εκροές  που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Ερευνών  στα έργα στα οποία είστε υπεύθυνοι

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δυνατότητες παρέχονται καθαρά για ενημερωτικούς λόγους, δηλαδή δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής στοιχείων αφού αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γραμματείας του ΕΛΚΕ.

Για να μπορέσετε να λάβετε κωδικούς πρόσβασης στα έργα σας (username και password), θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ και συγκεκριμένα στην διεύθυνση: www.elke.tuc.gr/1285.html (Έντυπα ΕΛΚΕ).  Υπάρχουν δύο (2) ειδών αιτήσεις:

1)      Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Έντυπο Αιτ.1) για πρόσβαση σε όλα τα έργα στα οποία είστε επιστημονικά υπεύθυνοι ώστε να έχετε πλήρη πρόσβαση εσείς προσωπικά

2)     Αίτηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης έργων από συνεργάτες (Έντυπο Αιτ.1α) Σαν επιστημονικά υπεύθυνοι έχετε τη δυνατότητα να δίνεται το δικαίωμα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες σας να έχουν  πρόσβαση σε όσα έργα κρίνετε. Προφανώς υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί πρόσβαση σε διαφορετικούς συνεργάτες σε κάθε ξεχωριστό έργο

Οι αιτήσεις αφού συμπληρωθούν και υπογραφούν, μπορούν να παραδοθούν είτε προσωπικά είτε με εσωτερικό ταχυδρομείο στον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Γραμματείας του ΕΛΚΕ,  προκειμένου να σας σταλούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Γραμματείας του ΕΛΚΕ στο e-mail: elke-planning<στο>lists.tuc.gr

Επιστροφή στην αρχική σελίδα