Έντυπα ΕΛΚΕ

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα νέα επικαιροποιημένα έντυπα του ΕΛΚΕ που ισχύουν από 1-2-2010

Παρακαλείστε, σε κάθε συναλλαγή σας, να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων που βρίσκεται εδώ, ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών και να αποφεύγονται προβλήματα στην συνεργασία.

 

Οδηγίες χρήσης και εφαρμογές

 

 

Εντολές εξουσιοδότησης για πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (PDF), (XLS)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων απαιτήσεων οργανισμού (PDF), (XLS)

 

Διοικητικά Έντυπα 

ΕΡΓΑ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ενημέρωση: Στα έντυπα των ονομαστικών καταστασεων προστέθηκε και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του απασχολούμενου)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οικονομικά Έντυπα 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

Αιτήσεις 

 

Για τυχόν παρατηρήσεις ή υποβολή προβλημάτων σχετικά με την χρήση των εντύπων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛΚΕ: elke-planning@lists.tuc.gr 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα