Έντυπα ΕΛΚΕ - έως 30/08/2019


Για να έχετε πρόσβαση στα νέα έντυπα του ΕΛΚΕ παρακαλούμε επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.elke.tuc.gr/index.php?id=11508


Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα έντυπα του ΕΛΚΕ έως 30/08/2019. 

 

Παρακαλείστε, σε κάθε συναλλαγή σας, να φροντίζετε να χρησιμοποιείτε την τρέχουσα έκδοση των εντύπων που βρίσκεται εδώ, ώστε να διευκολύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών και να αποφεύγονται προβλήματα στην συνεργασία.

 

Οδηγίες χρήσης και εφαρμογές

 

Εντολές εξουσιοδότησης για πίστωση σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (Ελληνική έκδοση)
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων προσώπου (XLS) (Αγγλική έκδοση) 
  • Εντολή-Εξουσιοδότηση για πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των απαιτήσεων απαιτήσεων οργανισμού (XLS)

 

Διοικητικά Έντυπα 

ΕΡΓΑ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ενημέρωση: Στα έντυπα των ονομαστικών καταστασεων προστέθηκε και η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του απασχολούμενου)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οικονομικά Έντυπα 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

 

Αιτήσεις

 

 

Για τυχόν παρατηρήσεις ή υποβολή προβλημάτων σχετικά με την χρήση των εντύπων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΛΚΕ: elke-planning<στο>lists.tuc.gr 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα