Προσκλήσεις Προτάσεων

Ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων για τους Άξονες Προτεραιότητας 2 & 3 στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης του...

Περισσότερα

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την...

Περισσότερα

Ενημερώνουμε τους ελληνικούς φορείς, που συμμετείχαν στην Β΄ φάση υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του Ετήσιου Προγράμματος Εργασίας 2019 του PRIMA...

Περισσότερα

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ‘‘Ειδικές...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων  στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Σχετικός σύνδεσμος

...

Περισσότερα

Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις...

Περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δημοσιεύθηκαν σήμερα (24.06.2019) τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα...

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκαν σήμερα (16.05.2019) τα προσωρινά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της...

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και προσωρινών πινάκων κατάταξης ανά Επιστημονική Περιοχή Αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Υποτροφιών...

Περισσότερα