Προσκλήσεις Προτάσεων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY…

Διαβάστε περισσότερα


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ

 Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών…

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως γνωρίζετε, στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και ακολουθεί ο Ορίζοντας Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλέι τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο…

Διαβάστε περισσότερα

Σας προωθούμε το παρακάτω μήνυμα που αφορά διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση :

On behalf of Loris di Pietrantonio…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 2ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα