Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

 

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10-06-2021  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Πέμπτη 03-06-2021
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 11-06-2021  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Παρασκευή 04-06-2021
  • για πληρωμές  των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 25-06-2021  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Πέμπτη  17-06-2021

 

Καταχώρηση εντολών πληρωμής

Όλες οι εντολές δαπανών και κυρίως οι εντολές πληρωμής των συμβάσεων εργασίας και έργου, θα πρέπει να προσκομίζονται και να καταχωρούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του μήνα αναφοράς και το αργότερο έως τις 5 του επόμενου μήνα.


--------------------------

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να εκδίδετε τα τιμολόγιά σας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να δηλώσετε ως email του ΕΛΚΕ το elkeinvoice<στο>isc.tuc.gr.

Σας τονίζουμε ότι η διαδικασία προσκόμισης των εντολών και των παραστατικών δεν αλλάζει. Δηλαδή, θα συνεχίσετε να στέλνετε στην υπηρεσία τα τιμολόγιά σας συνοδευόμενα με τα κατάλληλα έντυπα/εντολές υπογεγραμμένα από τον Ε.Υ του έργου.


Για το Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας

--------------------------