Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 8/11,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-11-2019.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13/11,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  ΤΡΙΤΗ 05-11-2019.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27/11,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2019.