Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Ημερομηνίες Πληρωμών ΕΑΠ

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10/5, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την Πέμπτη 2/5/2019 .
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13/5, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την Δευτέρα 6/5/2019.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27/5, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την Παρασκευή 10/5/2019.