Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10/07, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Πέμπτη 27/06/2019 .
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 12/07, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Τρίτη  02/07/2019
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 26/07, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την Τετάρτη 10/07/2019.