Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10-01-2020,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την ΠΕΜΠΤΗ 02-01-2020.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13-01-2020,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-01-2020
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27-01 -2020  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ  15-01-2020