Πληρωμές μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10/09,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Παρασκευή 30-08-2019.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 13/09,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Τετάρτη  4-09-2019.
  • για πληρωμές των αμοιβών μέσω ΕΑΠ οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 27/09,  θα πρέπει να έχουν προσκομίσει τις εντολές των Ε.Υ το αργότερο έως και την  Δευτέρα 16-09-2019.