Ανακοίνωση για URBACT II

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα URBACT 2007-2013 δημοσίευσε τη δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στις 16 Ιουνίου 2009, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

 

Η πρόσκληση έχει στόχο να βοηθήσει τις Ευρωπαϊκές πόλεις να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, όπως την οικονομική κρίση και την κλιματική αλλαγή, μέσω των θεματικών ενοτήτων που προκηρύσσονται. Συνεπώς, οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αναφέρονται στις προκλήσεις αυτές.

 

Η πρόσκληση καλύπτει και τους δύο άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος με τις αντίστοιχες επιμέρους θεματικές ενότητες:

 

1. Οι πόλεις ως μοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης

1.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

1.2 Βελτίωση καινοτομίας και οικονομίας της γνώσης

1.3 Απασχόληση και ανθρώπινο κεφάλαιο

 

2. Ελκυστικές και συνεκτικές πόλεις

2.1 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών & περιοχών σε κίνδυνο υποβάθμισης

2.2 Κοινωνική ενσωμάτωση

2.3 Περιβαλλοντικά ζητήματα

2.4 Διακυβέρνηση και αστικός σχεδιασμός

 

Αναλυτικότερα για τις θεματικές ενότητες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

 

Στο δεύτερο Γύρο θα δημιουργηθούν συνολικά 12 Θεματικά Δίκτυα και 3 Ομάδες Εργασίας (ο τρίτος και τελευταίος Γύρος θα πραγματοποιηθεί το 2011).

 

Υπογραμμίζεται ότι, η Γραμματεία URBACT έχει ήδη ανοίξει σχετική σελίδα στο διαδικτυακό της τόπο (www.urbact.eu), όπου μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με την υποβολή πρότασης για τη δημιουργία δικτύου ή ομάδας εργασίας και να αναζητήσετε εταίρους. Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στη βάση δεδομένων του Urbact με τις υπάρχουσες προτάσεις και ιδέες.

 

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις: Ματθίλδη Κωνσταντοπούλου τηλ. 210 37 26 031-049.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΠΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ)