Πίνακας Θέσεων Εργασίας

Θέσεις Εργασίας
Υπ = Υποψήφιος, ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΜΔΕ = Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΔΔ = Διδακτορικό Δίπλωμα
Αίτηση έως Απαιτούμενα Προσόντα Διάρκεια

27/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 26112/2023)

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Γεωπόνου ή Χημικού ή Βιολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Μηχ. Περιβάλλοντος ή Μηχ. Ορυκτών Πόρων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα
έως 31/12/2025

25/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 25940/2023)

 • Πτυχίο ΠΕ Σχολής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
 • Πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς στον δημόσιο ή/και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • ... περισσότερα
4 μήνες

20/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 25378/2023)

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
 • ... περισσότερα
12 μήνες

13/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24670/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα

 

έως 31/5/2025

11/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 23948/2023)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα
έως 25/10/2023

11/9/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 23797/2023)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών ΠΕ/ΤΕ
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων & υπηρεσιών διαδικτύου
 • ... περισσότερα
12 μήνες

28/8/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 22439/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Διοίκησης/Οικονομικών Επιστημών ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πτυχίο ΠΕ
 • ... περισσότερα
έως 30/9/2023

1/8/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20178/2023)

 • Πτυχίο Βιολογίας ή Γεωπονίας (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εκπαίδευσης ή και Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες της Θάλασσας, τη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών ή/και τη Θαλάσσια Οικολογία της Ελλάδας.
 • Ερευνητική δραστηριότητα τουλάχιστον δύο ετών με αντικείμενο τη μελέτη παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων.
 • ... περισσότερα
έως 30/9/2023

31/7/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19651/2023)

 • Πτυχίο ΠΕ Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
 • Εμπειρία σε θέματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
 • ... περισσότερα
4 μήνες

26/7/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19682/2023)

 • Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • Εμπειρία σε θέματα διοικητικής, οικονομικής και επικοινωνιακής διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα
12 μήνες

3/7/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16794/2023)

Έως και τις 31/8/2023

7/7/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16323/2023)

12 μήνες

26/6/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16184/2023)

Έως και τις 31/10/2023

26/6/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16184/2023)

Έως και τις 31/10/2023

26/6/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16184/2023)

Έως και τις 31/10/2023

26/6/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16184/2023)

Έως και τις 31/10/2023

6/6/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13513/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικού ή Μαθηματικού ή Χημείας ή Πτυχίο/Δίπλωμα Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Γεωλογίας ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ
 • ... περισσότερα
Έως και τις 31/3/2025

24/5/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 12885/2023)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Βιολόγου ή Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα
6 μήνες

3/5/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 10559/2023)

 • ΔΔ σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες των Μηχανικών
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες των Μηχανικών
 • Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανικού Αυτοματισμού
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/4/2024

3/5/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 10559/2023)

 • Υπ. Διδάκτωρ σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες των Μηχανικών
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες των Μηχανικών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/4/2024

3/5/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 10559/2023)

 • Υπ. Διδάκτωρ σε αντικείμενο συναφές με τις Επιστήμες των Μηχανικών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/4/2024

21/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 9394/2023)

 • ΜΔΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχ. Η/Υ.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχ. Η/Υ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση σε γλώσσες προγρ/σμού C, C++, HTML/PHP/ Matlab, Python, MySQL.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/5/2023

6/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7810/2023)

 • Πτυχίο Φυσικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

6/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7810/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου της Ελλάδας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

6/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7810/2023)

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Πολυτεχνείου της Ελλάδας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

6/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7810/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου της Ελλάδας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

6/4/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7810/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικός Πολυτεχνείου της Ελλάδας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

27/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7214/2023)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα
 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικής ΠΕ
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/7/2023

17/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6377/2023)

 • Πτυχίο Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

17/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6259/2023)

6 μήνες

17/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6259/2023)

 • Δίπλωμα Γεωπόνου ή Βιολόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

17/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5777/2023)

 • ΔΔ σε αντικείμενο συναφές με καταλυτικές διεργασίες για τη μετατροπή C2+ υδρογονανθράκων σε χρήσιμα χημικά προϊόντα.
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Χημικού.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
18 μήνες

9/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5233/2023)

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β)Υπολογιστικών Φύλλων, γ)Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/10/2023

9/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5233/2023)

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Ξένων Γλωσσών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β)Υπολογιστικών Φύλλων, γ)Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/10/2023

9/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5233/2023)

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού  Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β)Υπολογιστικών Φύλλων, γ)Υπηρεσιών Διαδικτύου
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/10/2023

3/3/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4873/2023)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 29/6/2023

28/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4468/2023)

4 μήνες

24/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4404/2023)

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

21/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3705/2023)

 • Πτυχίο ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης ΠΕ
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

17/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3553/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχίο Επιστημών Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Γεωλογίας ή Πτυχίο Πληροφορικής.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/3/2025

17/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3553/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Γεωλογίας ή Πτυχίο Πληροφορικής.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/3/2025

15/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3430/2023)

 • Υπ. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με Καταλυτικές Διεργασίες για Περιβαλλοντικές ή Ενεργειακές Εφαρμογές.
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
4 μήνες

14/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3370/2023)

Έως και τις 31/10/2023

13/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3243/2023)

 • Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών  ή Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/8/2023

13/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3243/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο ΠΕ Οικονομικών ή Θετικών Επιστημών.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/8/2023

13/2/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3243/2023)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Πτυχίο ΠΕ.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

31/1/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 1671/2023)

Έως και τις 1/1/2025

31/1/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 1658/2023)

Έως και τις 31/10/2023

27/1/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 1452/2023)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με την Προσομοίωση Εδάφους και DSS.
 • Δίπλωμα Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

27/1/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 1452/2023)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με την Προσομοίωση Εδάφους.
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

9/1/2023 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 28628)

Έως και τις 29/6/2023

14/12/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 26863)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΠΕ ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ.
 • Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού και τεχνολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, ενδεικτικά, SQL και MongDB.
 • Γνώσεις και εμπειρία σε λογισμικά ανοικτού κώδικα, σε τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων με επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, στη διασύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες και στην ανταλλαγή δεδομένων, ενδεικτικά, PHP, Python και Json-scripts.
 • Συνυπολογίζονται προσθετικά: η συνάφεια της Διπλωματικής Εργασίας, της πρακτικής άσκησης, ή άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, η ύπαρξη σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου και σχετικών πιστοποιητικών πιστοποίησης των γνώσεων αυτών.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

9/12/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 26018)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών Π.Ε./Τ.Ε.
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2023

6/12/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 25778)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Πληροφορικής ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

6/12/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 25778)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/9/2023

5/12/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 25614)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ.
 • Διπλωματική/Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή εργασία στα αντικείμενα Τεχνητής Νοημοσύνης ή/και Μηχανικής Μάθησης ή/και Πολυπρακτορικών Συστημάτων ή/και Θεωρίας Παιγνίων.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 25/5/2023

14/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24359)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικού
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/6/2023

14/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24359)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Πτυχίο Χημικού
 • Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/6/2023

14/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24359)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες
 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής / οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 30/6/2023

14/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24359)

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικού
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εργασιακή εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών τουλάχιστον 3 ετών
 • ... περισσότερα   
Έως και τις 30/6/2023

14/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 24248)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή στον Σχεδιασμό Προϊόντος.
 • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ.
 • Γνώση προγραμματισμού σε C++ και Python.
 • ... περισσότερα 
11 μήνες

9/11/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 23229)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών Π.Ε./Τ.Ε.
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Eπεξεργασία κειμένων, Yπολογιστικά φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου.
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών – οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

26/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 22651)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του Μηχανικού ή Φυσικού ή Πληροφορικής.
 • Πτυχίο/Δίπλωμα θετικής κατεύθυνσης, Μηχανικού ή Φυσικού ή Πληροφορικής.
 • ... περισσότερα 
Από 20/02/2023 έως 23/06/2023

25/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 22619)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με εξειδίκευση στη Περιβαλλοντική Μηχανική.
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/5/2023

25/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 22578)

 • Δίπλωμα Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

25/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 22578)

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές με τις εφαρμογές τομέων Μηχανικών, Διοίκησης ή Οικονομικών.  
 • Δίπλωμα/Πτυχίο Μηχανικών Π.Ε /Οικονομικών Π.Ε/ Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.Ε.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα  
12 μήνες

17/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 21929)

(Δύο Θέσεις)

 • Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ  (Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας).     
 • Μέλος ΔΕΠ σε ανώτατο ίδρυμα της Ελλάδος ή του εξωτερικού.
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 19/2/2023

17/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 21342)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας.
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 31/3/2025

12/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20761)

 • Διπλωματούχος Γεωπόνος ή Πτυχιούχος Οικονομολόγος ΠΕ.
 • ... περισσότερα  
12 μήνες

10/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20542)

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το εμπορικό Δίκαιο.   
 • Πτυχίο Νομικής.
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία υποβολής κατ' ελάχιστο 20 αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 40 αιτήσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organisation - EPO) και Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation - WIPO).
 • ... περισσότερα  
12 μήνες

7/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20297)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ/ΤΕ
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής/οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • ... περισσότερα  
12 μήνες

3/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20187)

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Διοικητικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

30/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19973)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέμα σχετικό με την επιστήμη δεδομένων.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ.
 • Δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε ερευνητικά θέματα σχετικά με την μηχανική μάθηση και την επιστήμη δεδομένων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/10/2023

28/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19773)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα κατά προτίμηση σε θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύπανση.
 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας
 • Τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σε αντικείμενα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη ή την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/3/2025

26/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19659)

 • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Βιολόγου ή Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

19/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19060)

 • Πτυχίο ΠΕ Σχολής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής (χρήση Η/Υ)
 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς
 • ... περισσότερα  
4 μήνες

12/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 18475)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το "Μικροβίωμα ρίζας φυτών"
 • Πτυχίο Βιολογίας
 • ... περισσότερα  
3 μήνες

23/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17676)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/10/2023

31/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17426)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Επιστήμης Πληροφορικής Π.Ε
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση ή εμπειρία σε ανάπτυξη τρισδιάστατων εφαρμογών σε πλατφόρμες web, κινητής και επαυξημένης πραγματικότητας
 • ... περισσότερα  
3 μήνες

31/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17291)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση προγραμματισμού σε C++ και Python.
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

26/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16415)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών
 • Μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

26/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16415)

 • Υποψήφιος Διδάκτορας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

29/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15238)

 • Υποψήφιος Διδάκτορας Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

Έως και τις 30/11/2023

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14194)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14016)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/10/2023

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14016)

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Εκπαίδευσης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Ψυχολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/10/2023

15/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13764)

 • Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τουλάχιστον ενός έτους
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα  
12

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13703)

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα  
14 μήνες

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικός ή Πτυχίο Φυσικής
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/6/2023

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 30/6/2023

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Διοικητικές ή Οικονομικές επιστήμες.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13599)

 • Πτυχίο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Εμπειρία έξι μηνών στην οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη του δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα.
 • ... περισσότερα  
12

8/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13402)

 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Πτυχίο Βιολογίας ή Επιστήμης Περιβάλλοντος
 • Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια
 • Εργασιακή εμπειρία
 • ... περισσότερα  
Έως και τις 15/12/2022

8/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13353)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

17/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11742)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής
 • Γνώσεις Προγραμματισμού σε C++ και Python.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 • Χημικός Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προηγμένη Χημική Μηχανική
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 15/8/2022

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Φυσικές Μεθόδους Επεξεργασίας Λυμάτων
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 15/8/2022

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Δομημένου Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/7/2023

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/7/2023

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/7/2023

10/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11256)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

10/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11234)

 • Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

3/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 10818)

 • Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
1,5 μήνας

18/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 9420)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία.
 • ... περισσότερα 
7 μήνες

12/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8902)

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Άριστη ή Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

12/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8882)

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού.
 • Πολύ καλή ή καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

9/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8816)

 • Πτυχίο ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ισότιμου τίτλου από Σχολή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς, προερχόμενη από τον δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (αποδεικνυόμενη από σχετικές βεβαιώσεις/Συμβάσεις).
 • ... περισσότερα 
4 μήνες

6/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8607)

 • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικου Η/Υ (ΠΕ) ή Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

6/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8607)

 • Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο συναφές με τις εφαρμογές Μηχανικής ή Οικονομικών.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων και γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε υποστήριξη εργασιών ή έργων που αφορούν σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή και διαχείρισης καινοτομίας.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

5/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8713)

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) Διοικητικού - Οικονομικού.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων και γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο εξωστρέφειας / επαφής με το κοινό, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Εμπειρία στο ίδιο ή συναφές με την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμνο (ειδικότερα εμπειρία που αφορά σε εργασίες που αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη πειραματικών διαδικασιών ή προϊόντων).
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

28/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8370)

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Γνώση στα αντικείμενα: Τεχνικές Ψηφιακής Εξεγεργασίας Σήματος (Εικόνας / Ήχου), Διαχωρισμό Σημάτων Πηγής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Στατιστικά Μοντέλα και Μηχανική Μάθηση, Βαθιά Μάθηση.
 • ... περισσότερα 
3 μήνες

13/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7079)

 • Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος ΠΕ Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

13/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ.7079)

 • Πτυχιούχος ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

11/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6817)

 • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

8/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6695)

 • Καλή γνώση/ερευνητική εμπειρία σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις στην αναδυόμενη εποχή του αυτοματισμού οχημάτων.
 • ... περισσότερα 
8 μήνες

7/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6589)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (2) ετών
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 2/9/2022

31/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6168)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 • Γνώση Η/Υ
 • ... περισσότερα 
9 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

15 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
15 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
15 μήνες

21/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5421)

 • Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων ΠΕ
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πιστοποίηση Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Νέφους
 • ... περισσότερα 
6 μήνες

17/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4900)

 • Βιολόγος, κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το Μικροβίωμα της Ρίζας
 • ... περισσότερα 
3 μήνες

17/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4873)

4 μήνες

9/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4349)

 • Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών
 • Γνώσεις σε θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εντοπισμού Θέσης μέσω Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή ή και επιστημονικά Συνέδρια σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

9/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4349)

 • Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με Περιβάλλον, Γεωχωρικά δεδομένα, Γεωτεχνολογία
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή ή και επιστημονικά Συνέδρια  σε συναφές αντικείμενο
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

8/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4311)

 • Ερευνητική εμπειρία σε Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση και σε Προγραμματισμό Ελέγχου Οχημάτων
 • ... περισσότερα 
12 μήνες

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4152)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • ΜΔΕ σε τομέα Υδατικών Πόρων
 • ... περισσότερα  
6 μήνες

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4096)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
 • ... περισσότερα   
Έως και τις 31/12/2022

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4096)

 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4051)

 • Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με το Περιβάλλον και τη Γεωτεχνολογία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4036)

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Φυσικός ή Ψυχολόγος
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με την Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4036)

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών
 • Γνώσεις προγραμματισμού για Hardware
 • Γνώσεις σε Μηχανές Γραφικών (Game Engines)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022

28/02/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3983)

 • Διπλωματούχος Hλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
 • Γνώση στη Θεωρία Πεπερασμένων Σωμάτων και σε Τεχνικές Κωδικοποίησης-Αποκωδικοποίησης Διαύλου σε Διαύλους Διαγραφών και Σφαλμάτων καθώς και γνώση Προγραμματιστικής Υλοποίησης και Προσομοίωσης αυτών
 • Γνώση στον Σχεδιασμό και στην Προσομοίωση Κεραιών, καθώς και στην Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επίδοσής τους
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
Έως και τις 31/03/2022

28/02/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3843)

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Γνώση στη Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Εργασιακή εμπειρία στην Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Ποιότητα του Εδάφους (Εδαφικής Διάβρωσης)
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά Περιοδικά ή Συνέδρια
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
3 μήνες

23/2/2022 στις 14:00

 • Φυσικός (ΠΕ)
 • ΜΔΕ σε Συστήματα Παραγωγής
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
3 μήνες

21/2/2022 στις 14:00

 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου
 • ΜΔΕ συναφές με τη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων ή/και Περιβαλλοντικών Συστημάτων ή/και Υδατικών Πόρων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
Έως και τις 31/12/2022
18/2/2022 στις 14:00
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Χημικός
 • Υπ. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με Καταλυτικές Διεργασίες για Παραγωγή Προπυλενίου
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
32 μήνες
18/2/2022 στις 14:00 12 μήνες
17/2/2022 στις 14:00
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Πολιτικός Μηχανικός
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Τεχνική / Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας ή Μεταφορών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
Έως και τις 30/6/2022
14/2/2022 στις 14:00
 • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος ΑΕΙ στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής
 • Γνώση σε θέματα Ηλεκτρονικής Ασφάλειας (Elearn Security) που  πιστοποιείται με εργασιακή εμπειρία ή με βεβαίωση πρακτικής άσκησης ή με βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου ή και με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα  
6 μήνες