Αρχή


Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών: Τετάρτη 28-7-2021 & ώρα 13:00


Προσκλήσεις Προτάσεων

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY…

Διαβάστε περισσότερα


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.…

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ

 Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί συμπληρωματική ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών…

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες,
Όπως γνωρίζετε, στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και ακολουθεί ο Ορίζοντας Ευρώπη. Το νέο πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας καλέι τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο…

Διαβάστε περισσότερα

Σας προωθούμε το παρακάτω μήνυμα που αφορά διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση :

On behalf of Loris di Pietrantonio…

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της 2ης Φάσης Αξιολόγησης των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης…

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Ανακοινώσεις

Διαδικτυακό Funding Forum «Funding for Science & Innovation»
20 – 22 Οκτωβρίου 2020, 9am (CET) | Online

Η χρηματοδότηση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και το Δίκτυο Πράξη  διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με την 4η Βράβευση Εφευρετών που πραγματοποιεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

Σας προωθούμε…

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια συνέχισης των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων συνθηκών που βιώνουμε αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σύμφωνα…

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους όλου του προσωπικού του ΕΛΚΕ θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους/όλες και να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τις…

Διαβάστε περισσότερα

Προσκλήσεις - Διακηρύξεις

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON-Χορηγίες», με…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο

«SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά…

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο

«SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική…

Διαβάστε περισσότερα