Πίνακας Θέσεων Εργασίας

Θέσεις Εργασίας
Υπ = Υποψήφιος, ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΜΔΕ = Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αίτηση έωςΑπαιτούμενα ΠροσόνταΔιάρκεια

17/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 21342)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας.
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/3/2025

12/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20761)

  12 μήνες

10/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20542)

 
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με το εμπορικό Δίκαιο.   
 • Πτυχίο Νομικής.
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εμπειρία υποβολής κατ' ελάχιστο 20 αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), 40 αιτήσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Organisation - EPO) και Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organisation - WIPO).
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

7/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20297)

 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ/ΤΕ
 • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη εργασιών διοικητικής/οικονομικής φύσεως στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
 • ... περισσότερα  
 
12 μήνες

3/10/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 20187)

 
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Διοικητικού.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

30/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19973)

 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέμα σχετικό με την επιστήμη δεδομένων.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ΠΕ.
 • Δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, σε ερευνητικά θέματα σχετικά με την μηχανική μάθηση και την επιστήμη δεδομένων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε θέματα σχετικά με την επιστήμη δεδομένων.
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/10/2023

28/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19773)

 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με περιβαλλοντική έρευνα κατά προτίμηση σε θέμα σχετικό με την κλιματική αλλαγή ή την ατμοσφαιρική ρύπανση.
 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας
 • Τουλάχιστον μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές σε αντικείμενα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιστήμη ή την επιστήμη της κλιματικής αλλαγής.
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/3/2025

26/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19659)

 
 • Πτυχίο/Δίπλωμα ΠΕ Βιολόγου ή Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

19/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 19060)

 
 • Πτυχίο ΠΕ Σχολής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής (χρήση Η/Υ)
 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς
 • ... περισσότερα  
 
4 μήνες

12/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 18475)

 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το "Μικροβίωμα ρίζας φυτών"
 • Πτυχίο Βιολογίας
 • ... περισσότερα  
 
3 μήνες

23/9/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17676)

 
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/10/2023

31/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17426)

 
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυχίο Επιστήμης Πληροφορικής Π.Ε
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση ή εμπειρία σε ανάπτυξη τρισδιάστατων εφαρμογών σε πλατφόρμες web, κινητής και επαυξημένης πραγματικότητας
 • ... περισσότερα  
 
3 μήνες

31/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 17291)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση προγραμματισμού σε C++ και Python.
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

26/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16415)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών
 • Μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

26/8/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 16415)

 
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

29/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15238)

 
 • Υποψήφιος Διδάκτορας Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Διοίκησης / Οικονομικών Επιστημών
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

  Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

  Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

  Έως και τις 30/11/2023

27/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 15028)

  Έως και τις 30/11/2023

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14194)

 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14016)

 
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/10/2023

18/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 14016)

 
 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών: Εκπαίδευσης ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ή Ψυχολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/10/2023

15/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13764)

 
 • Πτυχίο Τμήματος Ψυχολογίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου
 • Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη τουλάχιστον ενός έτους
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
12

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13703)

 
 • Δίπλωμα/Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
14 μήνες

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικός ή Πτυχίο Φυσικής
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/6/2023

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 30/6/2023

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13689)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Διοικητικές ή Οικονομικές επιστήμες.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

13/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13599)

 
 • Πτυχίο Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Εμπειρία έξι μηνών στην οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη του δημοσίου ή/και ιδιωτικού τομέα.
 • ... περισσότερα  
 
12

8/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13402)

 
 • Διδακτορικό δίπλωμα
 • Πτυχίο Βιολογίας ή Επιστήμης Περιβάλλοντος
 • Δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή και συνέδρια
 • Εργασιακή εμπειρία
 • ... περισσότερα  
 
Έως και τις 15/12/2022

8/7/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 13353)

 
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

17/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11742)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Πληροφορικής
 • Γνώσεις Προγραμματισμού σε C++ και Python.
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 
 • Χημικός Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προηγμένη Χημική Μηχανική
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 15/8/2022

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 
 • Πολιτικός Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Φυσικές Μεθόδους Επεξεργασίας Λυμάτων
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 15/8/2022

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 
 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Δομημένου Περιβάλλοντος
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/7/2023

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/7/2023

14/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11393)

 
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα των Οικονομικών Επιστημών - Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/7/2023

10/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11256)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον.
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

10/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 11234)

 
 • Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

3/6/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 10818)

 
 • Ηλεκτρονικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
1,5 μήνας

18/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 9420)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός.
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Τουλάχιστον διετή εργασιακή εμπειρία.
 • ... περισσότερα 
 
7 μήνες

12/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8902)

 
 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 • Άριστη ή Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

12/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8882)

 
 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού.
 • Πολύ καλή ή καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

9/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8816)

 
 • Πτυχίο ΠΕ Ελληνικής Φιλολογίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος, ή ισότιμου τίτλου από Σχολή της Ελλάδας ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ).
 • Πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής.
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Προϋπηρεσία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας σε ενήλικες αλλοδαπούς, προερχόμενη από τον δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (αποδεικνυόμενη από σχετικές βεβαιώσεις/Συμβάσεις).
 • ... περισσότερα 
 
4 μήνες

6/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8607)

 
 • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικου Η/Υ (ΠΕ) ή Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

6/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8607)

 
 • Δίπλωμα Μηχανικού (ΠΕ) Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο συναφές με τις εφαρμογές Μηχανικής ή Οικονομικών.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων και γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε υποστήριξη εργασιών ή έργων που αφορούν σε θέματα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων ή και διαχείρισης καινοτομίας.
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

5/5/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8713)

 
 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) Διοικητικού - Οικονομικού.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας Κειμένων, β) Υπολογιστικών Φύλλων και γ) Υπηρεσιών Διαδικτύου.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών σε αντικείμενο εξωστρέφειας / επαφής με το κοινό, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 • Εμπειρία στο ίδιο ή συναφές με την υπό πλήρωση θέση γνωστικό αντικείμνο (ειδικότερα εμπειρία που αφορά σε εργασίες που αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη πειραματικών διαδικασιών ή προϊόντων).
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

28/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 8370)

 
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Γνώση στα αντικείμενα: Τεχνικές Ψηφιακής Εξεγεργασίας Σήματος (Εικόνας / Ήχου), Διαχωρισμό Σημάτων Πηγής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Στατιστικά Μοντέλα και Μηχανική Μάθηση, Βαθιά Μάθηση.
 • ... περισσότερα 
 
3 μήνες

13/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 7079)

 
 • Πτυχιούχος ή Διπλωματούχος ΠΕ Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/Υ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Μηχανικός Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

13/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ.7079)

 
 • Πτυχιούχος ΠΕ Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Οικονομικών Επιστημών ή Επιστημών Διοίκησης
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

11/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6817)

 
 • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

8/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6695)

 
 • Καλή γνώση/ερευνητική εμπειρία σχετικά με τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις στην αναδυόμενη εποχή του αυτοματισμού οχημάτων.
 • ... περισσότερα 
 
8 μήνες

7/4/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6589)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον (2) ετών
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 2/9/2022

31/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 6168)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 • Γνώση Η/Υ
 • ... περισσότερα 
 
9 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

  15 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 
 • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
 
15 μήνες

22/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5685)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 • ... περισσότερα 
 
15 μήνες

21/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 5421)

 
 • Πτυχιούχος Ψηφιακών Συστημάτων ΠΕ
 • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πιστοποίηση Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Νέφους
 • ... περισσότερα 
 
6 μήνες

17/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4900)

 
 • Βιολόγος, κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το Μικροβίωμα της Ρίζας
 • ... περισσότερα 
 
3 μήνες

17/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4873)

  4 μήνες

9/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4349)

 
 • Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών
 • Γνώσεις σε θέματα Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εντοπισμού Θέσης μέσω Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή ή και επιστημονικά Συνέδρια σε συναφές αντικείμενο
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

9/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4349)

 
 • Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με Περιβάλλον, Γεωχωρικά δεδομένα, Γεωτεχνολογία
 • Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή ή και επιστημονικά Συνέδρια  σε συναφές αντικείμενο
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

8/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4311)

 
 • Ερευνητική εμπειρία σε Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση και σε Προγραμματισμό Ελέγχου Οχημάτων
 • ... περισσότερα 
 
12 μήνες

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4152)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος
 • ΜΔΕ σε τομέα Υδατικών Πόρων
 • ... περισσότερα  
 
6 μήνες

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4096)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
 • ... περισσότερα   
 
Έως και τις 31/12/2022

4/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4096)

 
 • Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών Επιστημών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1/C1)
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4051)

 
 • Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με το Περιβάλλον και τη Γεωτεχνολογία.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4036)

 
 • Πτυχιούχος ΑΕΙ Φυσικός ή Ψυχολόγος
 • ΜΔΕ σε αντικείμενο συναφές με την Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

2/3/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 4036)

 
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών
 • Γνώσεις προγραμματισμού για Hardware
 • Γνώσεις σε Μηχανές Γραφικών (Game Engines)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ... περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022

28/02/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3983)

 
 • Διπλωματούχος Hλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
 • Γνώση στη Θεωρία Πεπερασμένων Σωμάτων και σε Τεχνικές Κωδικοποίησης-Αποκωδικοποίησης Διαύλου σε Διαύλους Διαγραφών και Σφαλμάτων καθώς και γνώση Προγραμματιστικής Υλοποίησης και Προσομοίωσης αυτών
 • Γνώση στον Σχεδιασμό και στην Προσομοίωση Κεραιών, καθώς και στην Ανάλυση και Αξιολόγηση της Επίδοσής τους
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
Έως και τις 31/03/2022

28/02/2022 στις 14:00

(Αρ. Πρωτ. 3843)

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
 • Γνώση στη Διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 • Εργασιακή εμπειρία στην Αξιολόγηση των Επιπτώσεων στην Ποιότητα του Εδάφους (Εδαφικής Διάβρωσης)
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά Περιοδικά ή Συνέδρια
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
3 μήνες

23/2/2022 στις 14:00

 
 • Φυσικός (ΠΕ)
 • ΜΔΕ σε Συστήματα Παραγωγής
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
3 μήνες

21/2/2022 στις 14:00

 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου
 • ΜΔΕ συναφές με τη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων
 • Εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων ή/και Περιβαλλοντικών Συστημάτων ή/και Υδατικών Πόρων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
Έως και τις 31/12/2022
18/2/2022 στις 14:00 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Χημικός
 • Υπ. Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με Καταλυτικές Διεργασίες για Παραγωγή Προπυλενίου
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
32 μήνες
18/2/2022 στις 14:00  12 μήνες
17/2/2022 στις 14:00 
 • Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Φυσικός ή Πολιτικός Μηχανικός
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Τεχνική / Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης Ενέργειας ή Μεταφορών
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα 
 
Έως και τις 30/6/2022
14/2/2022 στις 14:00 
 • Διπλωματούχος/Πτυχιούχος ΑΕΙ στην Επιστήμη Υπολογιστών ή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Διπλωματούχος Μηχανικός Υπολογιστών & Πληροφορικής
 • Γνώση σε θέματα Ηλεκτρονικής Ασφάλειας (Elearn Security) που  πιστοποιείται με εργασιακή εμπειρία ή με βεβαίωση πρακτικής άσκησης ή με βεβαίωση παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου ή και με σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • ...περισσότερα  
 
6 μήνες