Αρχή

  

 

   

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

  17.03.2017

  ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

  Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ...[περισσότερα]


  21.12.2016

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

  Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές[περισσότερα]


  02.11.2016

  Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ

  12/1/2017      1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών (ΑΝΟΙΧΤΗ)1/11/20161η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες (ΑΡΧΕΙΟ) [περισσότερα]


  02.08.2016

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

  Ενημερωθείτε για κάθε δράση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία       Τίτλος Πρόσκλησης20/12/16Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης...[περισσότερα]


  02.08.2016

  ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ

  Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ανακοινώσεις δράσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. Ημερομηνία      Τίτλος Δράσης21/12/2016Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής...[περισσότερα]


  06.03.2015

  Διόρθωση Παραρτήματος της 2655/27.02.2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την πραγματοποίηση 2 ομαδικών εκπαιδευτικών εκδρομών

  Εκ παραδρομής στη σελίδα 11 του  Τεχνικού  Παραρτήματος της εν λόγω διακήρυξης αναφέρθηκε ότι για την «ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΠΕΡ (Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ)» η μίσθωση 2  λεωφορείων (όχι...[περισσότερα]