Αρχή

  

 

   

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

  07.02.2017

  Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υποψήφιους Διδάκτορες

  Έκδοση Απόφασης Ένταξης για την χορήγηση 211 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) [περισσότερα]


  07.02.2017

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εποπτευόμενων φορέων

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού. Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία...[περισσότερα]


  23.09.2016

  Ανακοίνωση Γραμματείας ΕΛΚΕ ΠΚ για την ένταξη στην ΕΑΠ

  Η Γραμματεία ΕΛΚΕ ΠΚ, ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους, ότι ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4389/27.5.2016,...[περισσότερα]


  19.10.2015

  OpenAIRE2020

  Πιλοτική δράση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από έργα του FP7[περισσότερα]