Αρχή

  

 

   

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

  19.07.2017

  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση Πτυχιούχου ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + 2017-2018

  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση Πτυχιούχου ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών ή Παιδαγωγικών Σχολών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + 2017-2018 [περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  17.07.2017

  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης

  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης για τις Θέσεις Νο1 και Νο 2 από Επιτροπή Ερευνών [περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  14.07.2017

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  07.07.2017

  Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και ΠΕ Διοικητικού/ΠΕ Οικονομικού

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και ΠΕ Διοικητικού/ΠΕ Οικονομικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  08.02.2017

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας