Αρχή

  

 

   

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

  18.09.2017

  Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν. Συν. Σχολών Π.Κ. για απόκτηση ακαδ. διδ. εμπειρίας για το ακ. έτος 2017-2018

  Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  18.09.2017

  Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν.Συν.Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για απόκτηση ακαδημ. διδ. εμπειρίας από νέους επιστήμονες (2017-2018)

  Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  31.08.2017

  Απόσπασμα έγκρισης απόφασης για την πρόσληψη 2 ατόμων στον ΕΛΚΕ ΠΚ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (7912/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος)

  Απόσπασμα Έγκρισης Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ πρωτ. 7912/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού για την υπηρεσία του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (1 ατόμου ΜΠΔ και...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  17.03.2017

  ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

  Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ...[περισσότερα]


  08.02.2017

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  07.02.2017

  Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υποψήφιους Διδάκτορες

  Έκδοση Απόφασης Ένταξης για την χορήγηση 211 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) [περισσότερα]


  07.02.2017

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εποπτευόμενων φορέων

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού. Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία...[περισσότερα]