Αρχή

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

17.03.2017

ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ...[περισσότερα]


15.03.2017

Απόσπασμα έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού 1536/2017 για την προμήθεια εξοπλισμού

Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 1536/16.02.2017)με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια εξοπλισμού (φορητό...[περισσότερα]


15.03.2017

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 419/24.2.2017 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί της αποδοχής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και σύναψης σύμβασης με την κα Παντελίδου Χαρίκλεια

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 419/24.2.2017 απόφασης της  Επιτροπής Ερευνών περί της αποδοχής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και σύναψης σύμβασης με την  κα Παντελίδου Χαρίκλεια, για την διδασκαλία του μαθήματος...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

17.02.2017

Έγκριση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Σχολών ΠΚ για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Έγκριση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Σχολών ΠΚ για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 295/13.1.2017, για...[περισσότερα]


16.02.2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ενός φορητού οργάνου μέτρησης...[περισσότερα]


08.02.2017

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

07.02.2017

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υποψήφιους Διδάκτορες

Έκδοση Απόφασης Ένταξης για την χορήγηση 211 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) [περισσότερα]


07.02.2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εποπτευόμενων φορέων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού. Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία...[περισσότερα]