Αρχή

  

 

   

  Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

  28.07.2017

  Έγκριση β’ πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της με αρ. 5874/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης κας Μπόνια

  Έγκριση του β’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5874/22.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης της κας Αρετής Μπόνια για την Θέση Νο 2, κατόπιν του με...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  28.07.2017

  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για πρόσληψη έως τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο της 2111/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

  Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2111/01.03.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  17.03.2017

  ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

  Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ...[περισσότερα]


  08.02.2017

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

  Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

  07.02.2017

  Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υποψήφιους Διδάκτορες

  Έκδοση Απόφασης Ένταξης για την χορήγηση 211 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) [περισσότερα]


  07.02.2017

  Ανακοίνωση Πρόσκλησης για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εποπτευόμενων φορέων

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού. Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία...[περισσότερα]