Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Πρόσκληση ΕΔΒΜ45 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» για το έτος 2017-2018

Η Δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων για τις οποίες μπορεί να υποβάλει πρόταση το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι 22 άτομα.

17.03.2017

ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

13.02.2017

Οδηγίες για την υποβολή στον ΕΛΚΕ της αίτησης και των ηλεκτρονικών αρχείων των προτάσεων

ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

25.01.2017

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ34 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Ορθή Επανάληψη σε Διευκρινίσεις – Απαντήσεις [περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

21.12.2016

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

02.11.2016

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ

12/1/2017      1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών (ΑΝΟΙΧΤΗ)1/11/20161η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες (ΑΡΧΕΙΟ) [περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε για κάθε δράση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία       Τίτλος Πρόσκλησης20/12/16Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης...[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

INTERREG[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ανακοινώσεις δράσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. Ημερομηνία      Τίτλος Δράσης21/12/2016Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής...[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

06.03.2015

Διόρθωση Παραρτήματος της 2655/27.02.2015 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την πραγματοποίηση 2 ομαδικών εκπαιδευτικών εκδρομών

Εκ παραδρομής στη σελίδα 11 του  Τεχνικού  Παραρτήματος της εν λόγω διακήρυξης αναφέρθηκε ότι για την «ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΠΕΡ (Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ)» η μίσθωση 2  λεωφορείων (όχι...[περισσότερα]

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Διακηρύξεις