Οδηγίες

06.09.2016

ΚΗΜΔΗΣ-Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

31.05.2016

Αλλαγή τρόπου πληρωμής δικαιούχων

Νέα έκδοση Εντύπου Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Υλικών και Υπηρεσιών[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

18.04.2016

Πίστωση απαιτήσεων δικαιούχων ΕΛΚΕ σε Τραπεζικό Λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας

Εντολές Εξουσιόδοτησης για την πίστωση απαιτήσεων σε τραπεζικό λογαριασμό [περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

11.09.2015

HORIZON 2020 - Draft work programmes 2016-17

Στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων που αναμένονται, μπορείτε να βρείτε τα Draft work programmes 2016-17, στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17 Αφορούν σε όλα...[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

15.01.2015

Αύξηση του ποσοστού γενικών εξόδων των ερευνητικών προγραμμάτων υπέρ ΕΛΚΕ

Εγκρίθηκε στην 345/28-8-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και στην 386/05-09-14 Συνεδρίαση Συγκλήτου. [περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

30.09.2014

Απόφαση της 347/26-9-2014 Συνεδρίασης της ΕΕ περί Αναπροσαρμογής ορίου οικονομικής ενίσχυσης προπτυχιακών φοιτητών που απασχολούνται σε έργα του ΕΛΚΕ ΠΚ

Αναπροσαρμογή της οικονομικής  ενίσχυσης για φοιτητές που  απασχολούνται στα πλαίσια ερευνητικών ή άλλων έργων ή υποστηρίξεως δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόλησή τους να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδομαδιαίως...[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

28.04.2014

Υποχρέωση κατάθεσης των εισηγήσεων για έναρξη σύναψης πάσης φύσεως σύμβασης με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία ανάρτησής της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ενημέρωση των Επιστημονικά Υπευθύνων & των Συνεργατών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ   Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ των εισηγήσεων για έναρξη σύναψης πάσης φύσεως σύμβασης με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία...[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

07.03.2014

Σύναψη Έγγραφης Δημόσιας Σύμβασης

Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4013/2011[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

13.02.2014

Αυστηρή προθεσμία κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ των παραστατικών δαπανών

Υποχρέωση Κατάθεσης στον ΕΛΚΕ ΠΚ όλων των παραστατικών δαπανών των έργων εντός της α’ εβδομάδας του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσής τους, λόγω υποχρέωσης του ΕΛΚΕ ΠΚ για κατάθεση Μηνιαίας Υποβολής Συγκεντρωτικής...[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

14.11.2013

Μετακινήσεις στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Έργων

Οδηγίες Διαχείρισης ΦΠΑ παραστατικών Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού σε ευρωπαϊκά έργα, στα οποία το πλαίσιο χρηματοδότησης ορίζει ότι ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη άμεση δαπάνη.[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

Αποτελέσματα 1 έως 10 από τα συνολικά 12
<< Πρώτο < Προηγούμενο 1-10 11-12 Επόμενο > Τελευταίο >>