Γενικές Ανακοινώσεις

07.02.2017

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υποψήφιους Διδάκτορες

Έκδοση Απόφασης Ένταξης για την χορήγηση 211 υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) [περισσότερα]

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

07.02.2017

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για Υπ. Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες, Συνεργαζόμενους Ερευνητές

Πρόγραμμα Υποτροφιών Βιομηχανικής Έρευνας[περισσότερα]

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

07.02.2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για δημιουργία Μητρώου Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠ.Π.Ε.Θ και εποπτευόμενων φορέων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του, συγκροτεί Μητρώο Προγραμματιστών Ανοικτού Λογισμικού. Σκοπός του Μητρώου είναι η δημιουργία...[περισσότερα]

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

23.09.2016

Ανακοίνωση Γραμματείας ΕΛΚΕ ΠΚ για την ένταξη στην ΕΑΠ

Η Γραμματεία ΕΛΚΕ ΠΚ, ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους, ότι ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4389/27.5.2016,...[περισσότερα]

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

19.10.2015

OpenAIRE2020

Πιλοτική δράση χρηματοδότησης δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από έργα του FP7[περισσότερα]

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις , ΕΛΚΕ από εξωτερικές πηγές