Θέσεις Εργασίας

15.11.2017

Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 12482/01.11.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ, για τις ανάγκες της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης»

Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 12482/01.11.2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση 1 διπλωματούχου ή πτυχιούχου ΑΕΙ, για τις ανάγκες της πράξης  «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

14.11.2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων υποψηφίων 11762/2017 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για σύναψη έως 2 συμβάσεων έργου

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των συμμετεχόντων στην υπ’ αριθμ. 11762/16.10.2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του έργου...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

08.11.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 2 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη έως δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου ως ακολούθως: α) διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

01.11.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου Πτυχιούχου ΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός ατόμου - Πτυχιούχου ΠΕ με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Προγράμματος της «Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης» (κωδικός έργου ΟΠΣ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

01.11.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Πληροφορικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Πληροφορικής, κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

08.02.2017

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας