Θέσεις Εργασίας

18.09.2017

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν. Συν. Σχολών Π.Κ. για απόκτηση ακαδ. διδ. εμπειρίας για το ακ. έτος 2017-2018

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

18.09.2017

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν.Συν.Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για απόκτηση ακαδημ. διδ. εμπειρίας από νέους επιστήμονες (2017-2018)

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

31.08.2017

Απόσπασμα έγκρισης απόφασης για την πρόσληψη 2 ατόμων στον ΕΛΚΕ ΠΚ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (7912/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος)

Απόσπασμα Έγκρισης Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ πρωτ. 7912/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού για την υπηρεσία του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (1 ατόμου ΜΠΔ και...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

08.02.2017

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 11030/2016 Πρόσκλησης για πρόσληψη 2 Μηχανικών

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση των ενστάσεων που κατέθεσαν η κα Καπετανάκη Καλή, η κα Πανδή Καλλιόπη και ο κ. Κουτσουνάκης Γεώργιος κατά της απόφασης 411/11.11.2016 της Επιτροπής Ερευνών, για την σύναψη...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας