Αρχείο ανακοινώσεων

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

28.07.2017

Έγκριση β’ πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της με αρ. 5874/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης κας Μπόνια

Έγκριση του β’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5874/22.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης της κας Αρετής Μπόνια για την Θέση Νο 2, κατόπιν του με...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

28.07.2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για πρόσληψη έως τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο της 2111/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2111/01.03.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

27.07.2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων 6934/2017 πρόσκλησης για πρόσληψη Πτυχιούχου Πληροφορικής

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 6934/16.06.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

19.07.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση Πτυχιούχου ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + 2017-2018

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απασχόληση Πτυχιούχου ΑΕΙ Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών ή Παιδαγωγικών Σχολών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + 2017-2018 [περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

17.07.2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης για τις Θέσεις Νο1 και Νο 2 από Επιτροπή Ερευνών [περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

14.07.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

07.07.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη 2 ατόμων ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και ΠΕ Διοικητικού/ΠΕ Οικονομικού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως δύο (2) ατόμων ειδικότητας Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και ΠΕ Διοικητικού/ΠΕ Οικονομικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

29.06.2017

Απόσπασμα Έγκρισης Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης για πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Οικονομικού και 1 ΠΕ Διοικητικού/Νομικής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5874/22.05.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5238/2017 Πρόσκλησης για πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Πληροφορικής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5238/8.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Δημιουργία προηγμένων ηλεκτρονικών...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα 1 έως 10 από τα συνολικά 978
<< Πρώτο < Προηγούμενο 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Επόμενο > Τελευταίο >>