Αρχείο ανακοινώσεων

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

29.06.2017

Απόσπασμα Έγκρισης Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων στο πλαίσιο της 5874/2017 πρόσκλησης για πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ Οικονομικού και 1 ΠΕ Διοικητικού/Νομικής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5874/22.05.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5238/2017 Πρόσκλησης για πρόσληψη ενός ατόμου ΠΕ Πληροφορικής

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5238/8.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Δημιουργία προηγμένων ηλεκτρονικών...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4995/2017 Πρόσκλησης για πρόσληψη ενός Μηχανικού Περιβάλλοντος

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 4995/3.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε....[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.06.2017

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 5690/2017 Πρόσκλησης για πρόσληψη Μηχανικού Περιβάλλοντος

Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 5690/17.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ &...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

29.05.2017

Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 4496/24.04.2017) για την προμήθεια εξοπλισμού

Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού (διακήρυξη 4496/24.04.2017) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια εξοπλισμού (Δύο...[περισσότερα]


22.05.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την λήξη του ως άνω...[περισσότερα]


17.05.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη έως ενός (1) ατόμου ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ &...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

08.05.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου πτυχιούχων πληροφορικής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δημιουργία προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την τεχνολογική υποστήριξη και την...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

03.05.2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ"

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ Π.Ε. ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα 1 έως 10 από τα συνολικά 971
<< Πρώτο < Προηγούμενο 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Επόμενο > Τελευταίο >>