Αρχείο ανακοινώσεων

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

19.10.2017

Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Έργου με κα Φελεσάκη Ε. στο πλαίσιο της 8302/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Παραίτηση της επιλεγείσας κας Τσίγγα Θεοδώρας και της δεύτερης στον πίνακα κατάταξης κας Μπέφας Ασπασίας στα πλαίσια της Πρόσκλησης 8302/19.7.17 για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την διδασκαλία της...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

16.10.2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων έργου για την πρόσληψη α) διπλωματούχου Μηχανικού Περιβάλλοντος και β) διπλωματούχου Φυσικού για τις ανάγκες του έργου με Κωδικό 81336[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

11.10.2017

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και βαθμολογικής κατάταξης αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων "ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Εκδόθηκε προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη   αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,...[περισσότερα]


11.10.2017

Προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».  Όσοι...[περισσότερα]


04.10.2017

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας (Πρόγραμμα Erasmus+) για το ακ. έτος 2017-2018 χειμερινό εξάμηνο

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την απασχόληση 1 ΠΕ Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ή Φιλοσοφικών...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

04.10.2017

Έγκριση πρακτικού Γεν. Συν. Σχολής Αρχιτ. Μηχανικών για διδασκαλία μαθήματος "Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικισμοί της Υπαίθρου"

Έγκριση του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΚ για την απασχόληση νέων επιστημόνων, για την παροχή διδακτικού έργου στο μάθημα «Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Οικισμοί της Υπαίθρου», στο...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

18.09.2017

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν. Συν. Σχολών Π.Κ. για απόκτηση ακαδ. διδ. εμπειρίας για το ακ. έτος 2017-2018

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

18.09.2017

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Ε.Ε. για έγκριση Αποφάσεων Γεν.Συν.Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για απόκτηση ακαδημ. διδ. εμπειρίας από νέους επιστήμονες (2017-2018)

Απόσπασμα Πρακτικών 432 Συν. Επιτροπής Ερευνών για την έγκριση Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων Σχολών Πολυτεχνείου Κρήτης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού για το ακ....[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

31.08.2017

Απόσπασμα έγκρισης απόφασης για την πρόσληψη 2 ατόμων στον ΕΛΚΕ ΠΚ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (7912/2017 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος)

Απόσπασμα Έγκρισης Απόφασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ πρωτ. 7912/2017 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού για την υπηρεσία του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης (1 ατόμου ΜΠΔ και...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

28.07.2017

Έγκριση β’ πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων της με αρ. 5874/2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης κας Μπόνια

Έγκριση του β’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ’ αριθμ. 5874/22.5.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επαναβαθμολόγηση της Πρότασης της κας Αρετής Μπόνια για την Θέση Νο 2, κατόπιν του με...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα 1 έως 10 από τα συνολικά 987
<< Πρώτο < Προηγούμενο 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Επόμενο > Τελευταίο >>