Αρχή

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

23.09.2016

Ανακοίνωση Γραμματείας ΕΛΚΕ ΠΚ για την ένταξη στην ΕΑΠ

Η Γραμματεία ΕΛΚΕ ΠΚ, ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους, ότι ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4389/27.5.2016,...[περισσότερα]


20.09.2016

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού (διακήρυξη 8063/20.7.16)

Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού (διακήρυξη 8063/20.7.16) για την προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου «Προμήθεια μικροεξοπλισμού για την κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων του Πολυτεχνείου...[περισσότερα]


19.09.2016

Έγκριση 3ου πρακτικού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 6922/2016

Έγκριση 3ου πρακτικού ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διακήρυξη 6922/28.06.2016) για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση γεωλογικών δεδομένων για τέσσερις (4) περιοχές στο νότιο- ανατολικό Αιγαίο, για...[περισσότερα]


13.09.2016

Απόσπασμα έγκρισης 1ου και 2ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 6922/2016

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (διακήρυξη 6922/28.06.2016) για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση γεωλογικών δεδομένων για τέσσερις (4) περιοχές στο νότιο- ανατολικό...[περισσότερα]


06.09.2016

ΚΗΜΔΗΣ-Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε για κάθε δράση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία       Τίτλος Πρόσκλησης28/07/2016Innovation Deals: Ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη της Καινοτομίας στην...[περισσότερα]


02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ανακοινώσεις δράσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. Ημερομηνία      Τίτλος Δράσης08/08/2016Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –...[περισσότερα]