Αρχή

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

13.01.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 295/2017 για νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού (10 θέσεις)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με...[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

21.12.2016

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές[περισσότερα]


02.11.2016

Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ

12/1/2017      1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών (ΑΝΟΙΧΤΗ)1/11/20161η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες (ΑΡΧΕΙΟ) [περισσότερα]


23.09.2016

Ανακοίνωση Γραμματείας ΕΛΚΕ ΠΚ για την ένταξη στην ΕΑΠ

Η Γραμματεία ΕΛΚΕ ΠΚ, ενημερώνει τους επιστημονικά υπεύθυνους και τους συνεργάτες τους, ότι ο Ειδικός Λογαριασμός υποχρεούται να ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 101 του ν.4389/27.5.2016,...[περισσότερα]


06.09.2016

ΚΗΜΔΗΣ-Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση για την υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ των δαπανών των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε για κάθε δράση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία       Τίτλος Πρόσκλησης20/12/16Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης...[περισσότερα]


02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ανακοινώσεις δράσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. Ημερομηνία      Τίτλος Δράσης21/12/2016Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής...[περισσότερα]


31.05.2016

Αλλαγή τρόπου πληρωμής δικαιούχων

Νέα έκδοση Εντύπου Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Υλικών και Υπηρεσιών[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες