Αρχή

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ενημερωθείτε για κάθε δράση χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ημερομηνία       Τίτλος Πρόσκλησης28/07/2016Innovation Deals: Ένα νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη της Καινοτομίας στην...[περισσότερα]


02.08.2016

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ.Γ.Ε.Τ

Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες ανακοινώσεις δράσεων της Γ.Γ.Ε.Τ. Ημερομηνία      Τίτλος Δράσης08/08/2016Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –...[περισσότερα]


29.07.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»[περισσότερα]

Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

20.07.2016

Προμήθεια μικροεξοπλισμού για την κάλυψη ερευ/κών δραστηριοτήτων των Εργαστηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με το σύστημα των σφραγισμένων έγγραφων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού, όπως λεπτομερώς περιγράφεται...[περισσότερα]


01.07.2016

Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την πραγματοποίηση βυθομετρήσεων και την απόκτηση γεωλογικών δεδομένων στο ΝΑ Αιγαίο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει στις 02.09.2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Ανοικτό Τακτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την...[περισσότερα]


31.05.2016

Αλλαγή τρόπου πληρωμής δικαιούχων

Νέα έκδοση Εντύπου Ο5 Εντολή Πληρωμής - Απόδοσης Υλικών και Υπηρεσιών[περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

18.04.2016

Πίστωση απαιτήσεων δικαιούχων ΕΛΚΕ σε Τραπεζικό Λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας

Εντολές Εξουσιόδοτησης για την πίστωση απαιτήσεων σε τραπεζικό λογαριασμό [περισσότερα]

Κατηγορία: Οδηγίες

05.11.2015

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΔΒΜ 07 (ΕΣΠΑ 2014-2020)

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)»[περισσότερα]